11-01-2021

Gratis LED-lampen

Onze SPL LED-lampen worden ingezet om te helpen met energiebesparende maatregelen in de gemeente Etten-Leur.

Het doel daarbij is natuurlijk de duurzaamheid te bevorderen en zoveel mogelijk mensen te laten overstappen nieuwe energie en energiebesparende maatregelen.

Deze actie loopt t/m oktober 2021 en wordt gezamenlijk uitgevoerd door uwEnergieloket en DuurSaam Etten-Leur.

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
Gemeenten konden tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Met de RRE zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

De gemeente Etten-Leur heeft uwEnergieloket en DuurSaam Etten-Leur bereid gevonden deze actie gezamenlijk uit te voeren. De belangrijkste voorwaarde voor de specifieke uitkering RRE is dat de activiteiten waarvoor de uitkering is aangevraagd, bijdragen aan de beoogde CO2-reductie.

Shoptegoed
Via bespaaretten-leur.nl kunnen huiseigenaren een tegoed van € 72,50 per woning besteden in de webshop.